Zestaw Przyrodniczy
Professor Why™ Chemia + Puzzle AR + Pakiet scenariuszy + Professor Why™: Kwantowe Oko

POMOC DYDAKTYCZNA W RAMACH PODZIAŁU REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA ROK 2019 PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJZgodnie z ogłoszeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 kwietnia 2019 roku z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Na mocy powyższego rozporządzenia możliwe jest uzyskanie
100% finansowania zakupu Zestawu Przyrodniczego: Professor Why™ Chemia + Puzzle AR + Pakiet Scenariuszy + Professor Why™: Kwantowe Oko

w ramach dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Koszt Zestawu Przyrodniczego, na który można uzyskać dofinansowanie to 1499,99 zł brutto.

DLACZEGO ZESTAW PRZYRODNICZY PROFESSOR WHY™ CHEMIA + PUZZLE AR + PAKIET SCENARIUSZY + PROFESSOR WHY™: KWANTOWE OKO?
 1. Dzięki Professor Why™ Chemia zaoszczędzisz na drogich odczynnikach.
 2. Doświadczenia możesz przeprowadzać na dowolnym komputerze, nie potrzeba do tego sali chemicznej.
 3. Wirtualne, trójwymiarowe zajęcia są całkowicie bezpieczne i pozwalają na samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i przejrzenie się wybranym zagadnieniom z bliska.
 4. Scenariusze zajęć i karty pracy uczniów ułatwiają przeprowadzenie wielu angażujących lekcji z zajęć przyrodniczych.
 5. Professor Why™ Chemia zawiera doświadczenia zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych.
 6. Puzzle AR pozwolą pokazać na dowolnym urządzeniu mobilnym wiele zagadnień przyrodniczych i przedstawić je w niezwykle interesujący sposób.
CO ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA ZAKUP ZESTAWU PRZYRODNICZEGO: PROFESSOR WHY™ CHEMIA + PUZZLE AR + PAKIET SCENARIUSZY + PROFESSOR WHY™: KWANTOWE OKO?
1. Poinformuj osobę odpowiedzialną za edukację w ramach Twojego JST (gmina, miasto, miasto-gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, województwo samorządowe), że chcesz skorzystać z dofinansowania na Zestaw Przyrodniczy: Professor Why™ Chemia + Puzzle AR + Pakiet Scenariuszy + Professor Why™: Kwantowe Oko w ramach dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktycznej niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowywch.
2. Wyślij do JST maila z potwierdzeniem i załącz uzasadnienie (poniżej można pobrać naszą propozycję).
3. Upewnij się, że Twoje JST wyśle wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej przed 14 czerwca 2019.

PROPOZYCJA UZASADNIENIA WYBORU ZESTAWU PRZYRODNICZEGO: PROFESSOR WHY™ CHEMIA + PUZZLE AR + PAKIET SCENARIUSZY + PROFESSOR WHY™: KWANTOWE OKO

Zestaw Przyrodniczy Professor Why™ Chemia + Puzzle AR + Pakiet Scenariuszy + Professor Why™: Kwantowe Oko jest nowoczesną pomocą dydaktyczną do nauki przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – jest zgodna z podstawą programową nauczania w szkole podstawowej (realizuje zarówno cele ogólne jak i szczegółowe podstawy programowej).

Professor Why™ Chemia jest interaktywnym, multimedialnym program zawierający 20 scenariuszy lekcji chemii (materiał dla nauczycieli) wraz z kartami ćwiczeń dla uczniów. Scenariusze są powiązane z 55 doświadczeniami, które znajdują się na płycie DVD. Doświadczenia podzielone na osiem obszarów tematycznych mogą być realizowane przez uczniów indywidualnie, w małych zespołach oraz z całą klasą.

Zestaw Przyrodniczy Professor Why™ Chemia + Puzzle AR + Pakiet Scenariuszy + Professor Why™: Kwantowe Oko zawiera:

 1. płytę DVD z 55 doświadczeniami chemicznymi i 5 lekcjami dotyczącymi biografii chemików,
 2. komplet 32 scenariuszy z zakresu przedmiotów przyrodniczych
 3. edu-karty do przeprowadzenia doświadczeń,
 4. komplet 12 drewnianych Puzzli AR
 5. Professor Why: Kwantowe Oko w formule Early Access

Porgram Professor Why™ Chemia może być wykorzystywany zarówno na komputerach i tablicach multimedialnych (spełnia warunki programu AKTYWNA TABLICA), jak i w trybie rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) – doświadczenia mogą być realizowane zarówno w pracowni chemicznej, jak i poza nią, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy szkoła nie dysponuje specjalistycznym laboratorium. Uczniowie przeprowadzają doświadczenia w całkowicie bezpiecznym, wirtualnym laboratorium, które nie generuje problemów związanych BHP oraz z utylizacją odpadów chemicznych.

Zestaw Przyrodniczy pozwala na realizację zarówno celów ogólnych jak i szczegółowych wskazany w podstawie programowej do nauczania chemii w szkole podstawowej.

Professor Why™ Chemia został pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli środowiska naukowego (m.in. prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego – prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. dr hab. Inż. Janusza Rachonia - Politechnika Gdańska, prof. dr hab. Artura P. Terzyka - Uniwersytet Mikołaja Kopernika).

Ponadto, drewniane Puzzle AR w pakiecie z bezpłatną aplikacją mobilna (iOS i Android) pozwalają w dowolnym momencie przybliżyć dzieciom zagadnienia związane ze zwierzętami, zdrowym odżywianiem, układem pokarmowym człowieka oraz innymi tematami wchodzącymi w skład wiedzy przyrodniczej.

Korzystając z Puzzli AR każdy uczeń może bezpośrednio na swoim urządzeniu zobaczyć trójwymiarowe modele, a nawet odsłuchać dźwięki. Dzięki czemu lekcje stają się bardziej angażujące i przedstawiana na nich wiedza jest łatwiej przyswajana.

Puzzle AR są najnowszym produktem z oferty i stale pojawiają się w nim nowe zagadnienia przydatne na lekcjach w szkole.


POTRZEBUJESZ POMOCY? CHĘTNIE ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA!
NAPISZ DO NAS!

ZADZWOŃ

+48 517 608 085